BONDIA - 26 SET., 2016 - CLAUDE BENET

Del carrer de la Borda a Times Square

Construir un edifici pressupostat en 32 milions d’euros (convertit en pessetes, no caben els zeros a la meva calculadora), i recomano a tothom que recordi el pressupost anunciat –ja veurem el resultat final, comptant exteriors, interiors i imprevistos–, i alhora que el Govern anunciï per boca del ministre de Sanitat que “es consideren econòmicament inviables els 700.000 euros per oferir radioteràpia al país”, fa veure clarament quines són les prioritats dels nostres dirigents. No sé si la radioteràpia és o no és la panacea, però salta als ulls, i fa molt mal, que el Govern aposti per gastar 45 vegades més en un edifici, del qual encara no em queda clara la finalitat, abans que invertir en un pal·liatiu o cura per al càncer.


DIARI D'ANDORRA - 26 SET., 2016 - DELFÍ ROCA

La rendibilitat social és capital

Els que com a patrimoni només tenim el que és públic som molt sensibles a la seva dilapidació. Per això ara, quan la majoria de DA al comú d’Andorra la Vella ha anunciat la intenció d’externalitzar el Centre Cultural i de Congressos de la plaça del Poble, a SDP no hi podem estar d’acord de cap manera.


Malgrat que el termini per presentar esmenes al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal acaba la setmana vinent, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha anunciat aquest dimecres l’objectiu de les cinc esmenes que ha presentat.


El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, ha presentat cinc esmenes al Projecte de Llei d’intercanvi d’informació automàtic en matèria fiscal. La primera d’elles fa referència a l’actualització de les dades exposades, ja que la ratificació del Conveni multilateral del Consell d’Europa al Consell General es va fer el 28 de juliol del 2016, amb posterioritat doncs a la tramitació al Consell General del projecte de llei.